Kulttuuripalvelun paketointipaja

Työpaja pidetään keskiviikkona 22.11. klo 18:00 kulttuuripalveluiden tilassa Aallon kirjastossa, Koulukatu 21, Seinäjoki

Työpajaan saa ottaa mukaan muitakin kuin Raamin jäseniä 🙂

Kulttuuripalvelun paketointipajassa kuullaan, millaisia palveluita tarvittaisiin ja arvioidaanosallistujien palveluideoita. Äänessä Seinäjoen kulttuuripalveluiden vanhustyön koordinaattori Satu Kokkoniemi.

– ikääntyvien kulttuuritoiminnan esittely+ kulttuuripalveluiden muu toiminta ja palvelun tarve

– Kulttuurihurautus-konseptin esittely ja esimerkkipoiminnat olemassa olevista palveluista

– mitä taitelijan tulee ottaa huomioon palveluita suunnitellessa?

– kohderyhmän ja tilaajan asettamat vaatimukset, työskentely-ympäristö

– soveltavan taiteen palveluiden konseptointi

– mahdollisten ideoiden koeponnistus ”sparraushetki”